ဖုန္း၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား အခြန္အထပ္ထပ္ေဆာင္ရႏိုင္သည့္ ဖုန္း၀ယ္လွ်င္ ကုန္သြယ္ခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရမည့္ စနစ္အေၾကာင္း Unique မွ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး ေျပာျပတာေလး ကူးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္

မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာ ကုန္သြယ္ခြန္ ေျပစာတံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထြက္လာလို႔ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ရံုးက ေခၚယူရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါတယ္

ၫႊန္ၾကားခ်က္ လိုတိုရွင္းက –
👉 ေျပစာအေပၚက်သင့္ေငြရဲ႕ ၅% ကို စာသံုးသူထံမွ ထပ္မံေကာက္ခံပါ။ ေျပစာအေပၚ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ပါ။ ယခင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္၊ ႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္း တို႔ႏွင့္ ဥပမာေပးပါတယ္

👉 အဆင့္ဆင့္ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲေရာင္းခ်မႈ (တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီသူမွ လက္ကားသမား၊ လက္လီႀကီးသမား၊ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ငယ္) လည္း ၅% ကပ္ရမည္။ 😳😳😳

👉 မိမိတို႔ခန္႔မွန္းေရာင္းအားအေပၚ မူတည္၍ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကို ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးထားမည္။ (ဒါကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ ဝန္မပိေအာင္ ေငြေပးေခ်စရာမလိုဘဲ ႀကိဳထုတ္ေပးထားတာပါ) 👍

👉 ထပ္မံထုတ္ယူသည့္အခါ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းတန္ဖိုးမွ ခုႏွိမ္စရာ အေထာက္အထားရွိပါက ခုႏွိမ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 👍

ဥပမာ –
ပထမအႀကိမ္ တံဆိပ္ေခါင္းကို ေငြေပးစရာမလိုပဲ ထုတ္ေပးထားမယ္။ ဥပမာ ၁၀ သိန္းဖိုး ထုတ္ေပးထားမယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လာထုတ္ရင္ ခုႏွိမ္စရာရွိရင္ ခုႏွိမ္ေပးၿပီး လိုတဲ့ပမာဏကို ေငြေပးေခ်ရမယ္။ ဥပမာ ၁၀ သိန္းဖိုး ထုတ္ၿပီး ၈ သိန္းဖိုး ခုႏွိမ္စရာရွိရင္ ၂ သိန္းေငြသားေပး၊ ၈ သိန္းေခ်ဖို႔ အေထာက္အထားေပးရင္ တံဆိပ္ေခါင္း ၁၀ သိန္းဖိုး ျပန္ထုတ္ေပးမယ္။

(႐ုတ္တရက္ ၾကည့္ရင္ အဆင္ေျပသလိုပါပဲ။ ဘယ္လိုကိစၥမ်ိဳးကို ခုႏွိမ္ခြင့္ေပးမလဲဆိုတာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အေသးစိတ္ မထြက္ေသးသည့္အတြက္ မရွင္းျပေသးပါ။) 👎👎👎

⭐️⭐️⭐️ ပံုစံ ၃၁ ႏွင့္ ခုႏွိမ္ခြင့္ မရႏိုင္ဟုေတာ့ ေျပာပါသည္။ 😢😢😢

================================
================================
👉👉👉 လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

ျခံဳငံုေျပာရရင္ေတာ့ အေပၚယံ အဆင္ေျပသေယာင္ေယာင္နဲ႔ လက္လီေရာင္းခ်သူနဲ႔ စားသံုးသူ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာေစမယ့္စနစ္ အခြန္ႏွစ္ထပ္သာမက လက္ေျပာင္းလက္လႊဲအဆင့္တိုင္းမွာ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% တိုးလာေစမယ့္စနစ္လို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။

ျခံဳေျပာရရင္ ကပ္ရမယ့္ တံဆိပ္ေခါင္းတန္ဖိုးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေလလြင့္တဲ့အျပင္ ကုန္ေစ်းနႈန္း ႀကီးျမင့္ကာ အခြန္ႏွစ္ထပ္ေပးေဆာင္ရမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဒါမ်ိဳးေျပာရလဲဆိုေတာ့ –

ဦးစြာ မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခြန္စနစ္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုေလး ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

⭐️⭐️⭐️
မိုဘိုင္းဖုန္းပစၥည္းမ်ားဟာ တင္သြင္းလာစဥ္က ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုးအေပၚ ကုန္သြယ္ခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားရဲ႕ သတ္မွတ္ လက္လီေရာင္းေစ်းမ်ားဟာ ကုန္သြယ္ခြန္ပါဝင္ၿပီးေစ်းနႈန္း (Tax Inclusive) ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးစြဲသူ ျပည္သူလူထုကို ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာ ေနာက္ထပ္ ၅% အျပည့္အဝထပ္မံေကာက္ခံရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေရာင္းခ်ေစ်းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုး ကြာျခားခ်က္ ထပ္တိုးတန္ဖိုး (စားရိတ္+ အခြန္+ အျမတ္) အေပၚသာ ၅% ထပ္မံေပးေဆာင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ-
ဖုန္းတလံုးရဲ႕

ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုး ၂၀၀,၀၀၀
အေကာက္ခြန္ ၅% ၁၀,၀၀၀
ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% ၁၀,၀၀၀
ႀကိဳတင္ ဝင္ေငြခြန္ ၂% ၄,၀၀၀
စုစုေပါင္း ၁၂% (တိတိက်က်ဆိုလွ်င္ ၁၂% ေက်ာ္ပါတယ္)

တင္သြင္းသူရဲ႕ အရင္းေငြက ၂၂၄,၀၀၀

ျဖန္႔ခ်ီေရးေစ်းနႈန္း ၂၃၅,၀၀၀
လက္လီေရာင္းေစ်း ၂၅၀,၀၀၀ ဆိုပါစို႔။

အခြန္ပါၿပီး လက္လီေရာင္းေစ်း ၂၅၀,၀၀၀ အေပၚမွာ က်သင့္မယ့္ ကုန္သြယ္ခြန္က ၁၁,၉၀၄ က်ပ္ပါ။ (အခြန္ပါၿပီးေစ်းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရာင္းေစ်းရဲ႕ ၂၁ ပံု ၁ ပံုပါ)

ယခင္ေဆာင္ၿပီးသား ကုန္သြယ္ခြန္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ကို ျပန္လည္ခုႏွိမ္ပါက ေနာက္ထပ္ ၁,၉၀၄ က်ပ္သာေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ကြာျခားခ်က္ကို ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ အခြန္ရွင္းလင္းရာမွာ အဆင့္ဆင့္ ေပးေဆာင္ၾကပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္အၾကမ္းအျမတ္သည္ ၁၁,၀၀၀ ႏွင့္ ၁၅,၀၀၀ စုစုေပါင္း ၂၆,၀၀၀ ရွိသည့္အတြက္ ၁,၉၀၄ က်ပ္ကို ေဆာင္ေပးရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
💰 💰 💰 စားသံုးသူ ျပည္သူလူထု ဝယ္ယူရတဲ့ေစ်းဟာ အခြန္ပါၿပီးသားေစ်းနႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၅% ထပ္မံေပးေဆာင္စရာ လံုးဝ မလိုအပ္ပါ 💰 💰 💰
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

သို႔ေပမယ့္ လက္ရွိ သိရသေလာက္က
တံဆိပ္ေခါင္းထုတ္ယူခ်ိန္မွာ ပံုစံ ၃၁ နဲ႔ ခုႏွိမ္ခြင့္ မေပးထားဘူး။ ယခင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပံုစံအတိုင္း တႏွစ္စာ အခြန္ရွင္းမွ (ေနာင္တႏွစ္ေက်ာ္မွ) ေပးခုႏွိမ္ပါမယ္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္လီလုပ္ငန္းရွင္က ေရာင္းရသေလာက္ရဲ႕ ၅% ကို တႏွစ္ေက်ာ္ စိုက္ထားရမလို ျဖစ္ေနတယ္။

လက္လီေရာင္းခ်သူေတြအေနနဲ႔လည္း အျမတ္အစြန္းက ၅% မရွိတဲ့အတြက္ ေရာင္းရေငြရဲ႕ ၅% ကို တႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ စိုက္ထားဖို႔ဆိုတာ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အဲ့ေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တာက စားသံုးသူအေပၚက ေနာက္ထပ္ ၅% ထပ္မံေကာက္ခံရမလို ျဖစ္လာပါတယ္။

😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
ကုန္ေစ်းနႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို အမ်ားျပည္သူခံစားရမယ့္အျပင္ အခြန္ႏွစ္ထပ္ေပးေဆာင္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္။
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

💰💰💰ဥပမာေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔က သေဘာသဘာဝ မတူပါဘူး။

စားေသာက္ဆိုင္ေတြ ဟိုတယ္ေတြက ေရာင္းခ်တဲ့ အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအမ်ားစုဟာ ကုန္သြယ္ခြန္ေပးေဆာင္ထာျခင္းမရွိပါဘူး။ ထိုအတူ ေနာက္ဆံုးအဆင့္စားသံုးသူကို တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈ မရွိပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၅% ကုန္သြယ္ခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ၿပီး စားသံုးသူထံက လြယ္ကူစြာေကာက္ခံလို႔ရပါတယ္။

အလားတူပဲ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ၾကည့္ရႈမႈအတြက္ေပးေခ်ရေငြကလဲ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်တာမ်ိဳး မရွိသလို ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား ျဖစ္တဲ့အတြက္ စားသံုးသူထံက ၅% ထပ္ေဆာင္းေကာက္ခံရတာပါ။ ခုႏွိမ္စရာ ယခင္ေပးေခ်ၿပီးသား ကုန္သြယ္ခြန္မရွိပါ။

မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြဟာ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရတာျဖစ္ၿပီး ခုႏွိမ္စရာ ကုန္သြယ္ခြန္လဲ ရွိသလို အဆင့္ဆင့္ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲေရာင္းခ်ေသာ ကုန္စည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမဟုတ္ပါဘူး။

🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
တကယ္တမ္း သေဘာသဘာဝတူတာက ျပည္ပကတင္သြင္းတဲ့ ေဆးလိပ္၊ အရက္ တို႔နဲ႔ သေဘာသဘာဝတူတာပါ။
🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾

👉 ဘာေၾကာင့္ ေျပစာတံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ေစခ်င္တာလဲ?
လိုရင္းေျပာရင္ ကုန္သြယ္ခြန္ပိုမိုရရွိလိုတာပါ။ အခြန္ေရွာင္တိမ္းၿပီး တင္သြင္းသူေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရသင့္တဲ့အခြန္ မရရွိလို႔လို႔ ယူဆပါတယ္။

👉 ဒါဆို လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွန္ရဲ႕လား
ေျပစာမွာ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ဖို႔ စိုက္ထုတ္ရမွာ အလြန္အမင္း မ်ားျပားပါတယ္။ အခြန္ရံုးကလူေတြလဲ အလုပ္ပိုမ်ားတယ္။ လက္လီလုပ္ငန္းက လူေတြလဲ အလုပ္ပိုလာမယ္။ ဌာနအေနနဲ႔ ရရွိတဲ့အခြန္ကေန တံဆိပ္ေခါင္းကုန္က်စားရိတ္ေတြ အမ်ားႀကီး (အလြန္မ်ားျပားေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာပါ) သံုးစြဲရမယ္။ ၅၀ တန္ တံဆိပ္ေခါင္းရဲ႕ အရင္းဟာ တန္ဖိုးဘယ္ေလာက္ရွိလဲ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

အခြန္ကို ျပန္လည္ခုႏွိမ္ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုေပမယ့္လည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိတဲ့အတြက္ စားသံုးသူအေပၚက ထပ္မံေကာက္ခံရမလိုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြ အခြန္ႏွစ္ထပ္ ေပးေဆာင္ရတယ္။ ကုန္ေစ်းနႈန္း ႀကီးျမင့္လာေစပါတယ္။

=================================
👉👉👉 ေတာင္းဆိုခ်င္တာေတြက

ဦးစြာ ေျပာခ်င္တာက ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% ေပးေဆာင္ရမယ္ဆိုကို လက္ခံပါတယ္။ အခုေျပာဆိုေနၾကတယ္ဆိုတာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တရားဝင္အခြန္ေဆာင္ၿပီး ေနခ်င္ၾကလို႔ ေျပာေနတာပါ။

မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ သေဘာသဘာဝတူတဲ့ အရက္လိုမ်ိဳး တင္သြင္းလာခ်ိန္မွာ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

ေျပစာေပၚမွာမွ ကပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လဲ ေျပစာမွာကပ္ရမယ့္ တံဆိပ္ေခါင္းထုတ္ယူခ်ိန္မွာ ယခင္ေဆာင္ၿပီးသား ကုန္သြယ္ခြန္ကို ခုႏွိမ္ဖို႔ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ေပးေစလိုပါတယ္။

သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံတကာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ထိုင္းရဲ႕ VAT 7% ေကာက္ခံပံု၊ စကၤာပူရဲ႕ GST 7% ေကာက္ခံပံုေတြကို ေလ့လာအတုယူေစခ်င္ပါတယ္။

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
တကယ္တမ္းဆိုရင္ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီး အရႈပ္ခံစရာကို မလိုအပ္တာပါ။ တရားမဝင္ကုန္စည္တင္သြင္းသူ လက္တဆုပ္စာ လူတစုကို (၁၀ ေယာက္ေလာက္) ထိေရာက္စြာ လြယ္လြယ္ကူကူ ကိုင္တြယ္လို႔ရပါလ်က္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ (တံဆိပ္ေခါင္းတန္ဖိုးက ေစ်းႀကီးပါတယ္) အမ်ားႀကီး အကုန္ခံၿပီး စာသံုးသူ ျပည္သူလူထုက အခြန္ႏွစ္ထပ္ ေဆာင္ရမလို ျဖစ္ေနတယ္။
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

ေက်ာ္ဆန္းဦး (ယူနစ္)
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္

#KSO_Notes

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: