မြန္ျပည္နယ္ စစစ ၫႊန္မွဴးအိမ္မွ ခိုးယူသြားေသာပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိေသာ္လည္း တရားခံထြက္ေျပးေန

ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႕ည မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မုပြန္ရပ္ကြက္ အိုးရံုရပ္ေန ရဲမင္းပိုင္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ ဆိုသူ၏ ေနအိမ္တြင္း ၀င္ေရာက္ရွာေဖြဖမ္းစီးစဥ္ တရားခံက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ၿပီး ခိုးယူေဖါက္ထြင္းထားေသာ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသိမ္းစည္းရမိထားေၾကာင္းသိရသည္။

credit: hintha media

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: